Studier

⋅ Högskolestudier ⋅

Fil kand – Högskolan Dalarna (Medie- och kommunikationsvetenskap)
2002-2006
Läste tre + ett år på Högskolan Dalarna för att lägga en solid och teoretisk grund till mina tidigare praktiska utbildningar och kunskaper inom medieyrket. Detta för att få en bättre förståelse till Varför och Hur kommunikation och budskap fungerar. Plus att det ökade min egen insikt i det jag gjort innan och kom att göra därefter.

Uppsatser
”Star Wars  – En bildningsroman?”
”Karaktärsutveckling i komedi- och skräckfilm ur ett socialpsykologiskt perspektiv.”
”Fader, man och maskulinitet i psykologi och film.”

Kurser
Psykologi
Praktisk retorik
Reklamkommunikation
Informatik
3D-animering
Film, populärkultur och livsåskådning
Människa och datorinteraktion

⋅ Andra utbildningar ⋅

Dokumentärfilmare – Ölands Folkhögskola
2000-2002
Tvåårig utbildning där jag byggde vidare på det jag hade lärt mig om film/redigering vid Kantzowska Mediecenter. Båda åren var upplagda på självständigt arbete med kortare gemensamma projekt och föreläsningar av branschfolk. All inspelning gjordes med digitala videokameror och sedan redigerades materialet i Adobe Premiere.

Videotekniker – Kantzowska Mediecenter
1997-1999
Utbildningen i videoteknik omfattade allt från analog redigering med band och digital videoredigering, till ned- och uppmontering av inspelningsstudio och praktik förlagd på olika medieföretag i Västmanland och Stockholms-området. Jag gjorde min praktik på TV4 i Västerås och assisterade vid inspelning och redigering av reklamfilmer för lokala företag.

Grafiker – Wenströmska gymnasiet
1994-1996
Utbildningen fokuserade i huvudsak på användning av tryckpressar och andra maskiner som användes i grafisk produktion; plåtframkallare, belysningsskåp med mera. Utöver detta ingick det även originalmontering, layout, bildbehandling, färglära och praktik på olika tryckerier i Västerås.

 

 

I don’t love studying. I hate studying. I like learning. Learning is beautiful.
– Natalie Portman