Arbete

⋅ Medieyrken ⋅

Grafiker/Projektledare – Bokförlaget Atlantis
23 april 2012 – 8 nov 2012

Projektansvar för produktion av böcker. Redigera text för att förbättra läsbarhet.
Upphandla korrektur-, tryckeri-, bokbinderi- och bildtjänster.

Medietekniker – MedFarm DoIT (Uppsala universitet)
26 april 2011 – 7 okt 2011

Inspelning av föreläsningar och reportage. Sändning av material via Internet 
Redigering/konvertering av filmmaterial.

Informationskonsult – Västerås stad
5 okt 2009 – 11 juni 2010
Projektledning av webbplatser. Utbildat personal som ska vara redaktörer för
webbplatser. 
Tagit fram och redigerat informations- och bildmaterial.
Fotograferat och ansvarat för strukturering av bildarkiv.

Informatör/Marknadsförare – Västmanlands läns museum
2 okt 2006 – 31 dec 2007

Marknadsföring och grafiskt arbete i tryck, webb och utställningar.
Arbetat med museets hemsida som projektledare och redaktör.
Varit ansvarig för museets ”repro” där jag tagit fram skyltning till utställningar.

⋅ Andra yrken ⋅

Busschaufför – AB Västerås Lokaltrafik
5 sept 2016 – Pågående
Köra stadsbuss inom Västerås och till vissa omgivande förorter inom Västmanlands län.
Inom arbetet även sälja biljetter och/eller kort till resenärer och informera om trafik och
destinationer inom linjenätet.

Produktionsledare – Anstalten Salberga
8 juni 2015 – 14 aug 2015
16 juni 2016 – 31 aug 2016

Kontrollera och i vissa fall assistera klienter i deras produktionssysslor vid Salberga

Anstaltens produktion. Tjänsten har inneburit säkerhetsarbete och utvärdering
av klienternas arbetskunskaper och hur de genomför de uppgifter som finns,
eller om de behöver placeras på annat ställe i produktionen.

Fastighetsskötare – Samfällighetsföreningen Rönnen
2001-2010 & 2013 (vikariat under sommaren och behovsanställning)

1 nov 2013 – 30 mars 2014 / 29 nov 2014 – 29 mars 2015 (vinterjour)
Skötsel av utemiljö, sophantering, reparationer, snickeri, målning med mera.
Under vinterhalvåret varit jouransvarig för snö- och halkbekämpning.

Mekanisk montör – ABB Robotics
14 juni 1999 – 29 feb 2000
Arbetade med montering och testning av industrirobotar. Hade även visst ansvar för
administrativa uppgifter i samband med kontroll av orderingång och tillgång av delar
för produktionen.

 

 

Don’t rule out working with your hands. It does not preclude using your head.
– Andy Rooney