Korta fakta

Född 1977
Bor Västerås
Körkort B och D
Språk Svenska och Engelska
Programvaror Adobe CS: InDesign – Photoshop – Premiere
Officepaketet
WordPress och andra CMS
 Arbetat med Projektledning av webbplatsutveckling och bokutgivning
Medieträning på svenska och engelska
Marknadsföring av bland annat museal verksamhet
Textbearbetning av annonser, informationsblad och boktexter
Bildbehandling och layout i Adobe CS
Inspelning och redigering av filmer för webben
Produktionsledning
Fastighetsskötsel
Fritidsintressen Spelar trumpet i musikkår
Grafiker (med mera) i VSK Tifo
Fotografering
Film