Våra märken

Vi i VSK Tifo använder oss av två olika märken i vår verksamhet. Både två är vår egen design och används bara av oss i olika sammanhang.

Detta märke har vi tagit fram som vårt egna VSK-märke, dels för att vi inte får använda klubbens egen logga på grund av upphovsrättsliga skäl.
Och dels för att vi kände att vi behövde ett eget varumärke som skiljer sig från klubben så det framgår att vi är en oberoende del med egen verksamhet.
Märket är löst inspirerat av öletiketter och innehåller det vi tycker symboliserar Västerås och det klubbens representerar.
Vi använder det uteslutande på våra egna produkter vi säljer i Tifo-shoppen.
Vilket betyder att all ”merch” med detta märke är sålt av oss och ingen annan.

Ett kanske inte lika vanligt förekommande märke är vår ”vapensköld” som vi tog fram lite på skoj för några år sedan. Den är inspirerad av riktiga vapensköldar med inslag av mistel och rådjur. Detta för att det är landskapsväxt och landskapsdjur för Västmanland. Vi diskuterade att få in en gös, men det hade nog sett konstigt ut. Märket använder vi enbart på våra officiella kläder, webbkanaler och ställen som informerar om oss. Märket finns ej att köpa, utan används bara av oss i VSK Tifo.
Detta för att ni som träffar oss ska veta att vi är en del av tifogruppen.